• Vem är jag?

  Mitt namn är Annica Wallin och jag är NLP Coach practitioner och NLP Master, samt Enneagram coach och diplomerad samtalsterapeut.

  Vill du ha någon att prata med? Någon som förstår Dig och hjälper Dig att hantera de jobbiga stunderna i livet?

  Boka då en tid för förändring!

  annica

  Du hittar mig på

  attityd-coaching

-NARCISSM-

-Narcissim är ett ämne som det pratas alldeles för lite om. Dom fins överallt omkring oss, och det kan vara en vän, förälder, syskon, partner, kollega eller barn.

-Jag tänkte skriva lite om överlevnadsstrategier i vår narcissistiska värld.

-FÖRSTA STRATEGIN: KÄNN DIG SJÄLV

-Narcissisternas attityder och beteende kan väcka många olika slags känslor hos de människor som kommer i beröring med dem. När man har med dessa personer att göra kan deras       förvanskningar av verkligheten leda till att man börjar ifrågasätta sig själv och tvivla på sin egen verklighetsyn.

-Deras skamlöshet, arrogans, och översitteri är upprörande och motbjudande och deras sätt att hantera avund kan inge mindervärdeskänslor . Deras vrede exploatering av andra och diffusa gränser mellan sig själva och omvärlden blir skrämmande, man känner sig utsatt och t.om kränkt.

-Hur DU reagerar på en narcissist bestämms i stort sett av dina tidigare kontakter med sådana personer. Om en eller båda dina föräldrar var starkt narcissistiska, om ett syskon ständigt retade dig eller skämde ut dig, om du var blyg eller passiv som barn och utnyttjades eller blev offer för övergrepp av andra barn eller om du har haft intima relationer eller arbetsförhållanden där ditt förtroende har kränkts eller du har känt dig utnyttjad av narcissister, kan du vara känsligare än personer som har sluppit sådana erfarenheter.

-Från första början av vårt liv får vi lära oss vad vi har att vänta från andra och vilken syn på oss själva vi skall ha. Det är därför som det bästa verktyget för att kunna hantera narcissister är att granska våra erfarenheter och se hur våra reaktioner bidrar till vårt inre obehag. Syftet är att förstå vad som pågår och bryta proccesen för att skydda oss själva.

- Kanske lättare sagt än gjort.

-Våra reaktioner på narcisster är ofta komplicerade och inte alltid negativa.

-Vi kan dras till till deras storslagna egenskaper, den speciella känsla vi får när vi får vara med i Deras värld av betydelsefullhet och storhet. Kan vårt eget liv bli rikare och mer spännade av att få delta i deras? Är vi beredda att betala priset eller förneka att det finns ett pris.

-Så fort man fångas i narcisstens nät lämnar man sig själv utanför.

-Hen drar oss till sig genom att spela på våra egna narcissistiska upplevelser, i synnerhet om vi aldrig gjort upp med en narcissistisk förälder. Dessa bardomsupplevelser efterlämnar orealistiska förväntningar på oss själva och vill också bli kvitt den skam vi kände över att vi inte kunde uppfylla den.

-När någon som liknar vår narcissistiska förälder kommer i vår väg och ler mot oss är det en naturlig männsklig reaktion att omedvetet uppfatta det som en chans till läkning.

-Genom att binda oss vid dessa personer får vi omedelbart vårt behov av att känna oss som något alldeles speciellt fyllt. Det sker genom att vi solar oss i deras glans, och när vi gör oss extra besvär för att vara dom till lags, så att dom behåller sitt intresse för oss ger vi dom en signal om att vi ställer upp så fort de själva vill ha något uträttat.

-Sedan står dörren på vid gavel för dem att exploatera oss och flytta över sin skam på oss, vilket är typiskt för deras sätt att gå till väga. 

-De allra falskaste håller oss bundna vid sig genom att inte hela tiden trycka ner och manipulera oss utan förstärka vårt ego då och då- Attityd är en liten sak som gör stor skillnad -

En negativ handling eller en negativ attityd kan fördärva en gemenskap, en vänskap eller en kärleksrelation.
En sådan handling är mer eller mindre frivillig.
Utifrån graden av frivillighet bär man ansvar för handlingen i fråga.

- Antonio Damasio neurolog och författare
 

Tänk rätt lev längre...


Du blir inte bara glad av positiva tankar-du lever längre, du är friskare och mår bättre.

Livet har en tendens att bli som du tänker..

Jämför " vad kul att du kom...med "Du är sen...
Den första reaktionen är positiv och uppmuntrande, den andra är negativ och anklagande..

Sättet vi utrycker oss på påverkar både oss själva och våra relationer.

- En negativ attityd smittar av sig och skapar onödig stress hos alla inblandade.
- En positiv attityd skapar positiv stämning ..


-GÖR EN SJÄLV-CHECK
Börja med att titta på dig själv.Hur tror du att andra uppfattar dig? Som en glad person eller en som klagar och är negativ?
Du kanske till och med kan fråga personer i din omgivning hur dom uppfattar dig? Om dom medger att du kan vara negativ-eller om du tom har känslan själv?
Kan det vara läge att göra en förändring i ditt sätt att tänka?


-Hur kan jag vända min negativa attityd till en ATTRAKTIV ATTITYD?

-Börja fokusera på vad jag har i mitt liv som är positivt.
-Vad var bra idag?
-Vad är jag tacksam för?
-Något dåligt händer? Vad kan jag lära mig av det här?
-Utforska mina värderingar.
-Satsa på må bra saker.
Annica Wallin | Telefon: 0707432398 | E-post: kontakt@annicawallin.se

Design hemsida av Intendit Webbyrå