Coaching företag

  • Hur får ni fram det bästa hos var och en av medarbetarna?
  • Hur stärker ni individen i gruppen?

Syftet med coaching på arbetsplatsen är att stärka individen och gruppen, så att alla använder sin fulla potential i arbetet mot individuella och företagsgemensamma mål.

Ledare såväl som medarbetare får möjlighet att växa i sina professionella roller.

Att använda coaching på arbetsplatsen skapar goda resultat, positivt arbetsklimat, målfokuserat arbetsätt.

Vad behöver ert företag?Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal om er arbetsplats, och vart ni vill komma...

Enneagrammet

enneagram

Enneagrammet är en psykologisk modell som har rötter ända tillbaka till de gamla grekerna. Den beskriver nio olika personlighetstyper som har olika styrkor, utmaningar, drivkrafter, självbild m.m.

Enneagrammet används som ett verktyg för självinsikt och personlig utveckling av både organisationer och privatpersoner över hela världen. Modellen hjälper människor att förstå sina egna och andras motivation och beteenden vilket underlättar all form av kommunikation.

Ingen har ägandeskap över modellen vilket innebär att det finns mycket tillgänglig kunskap via litteratur, hemsidor, kurser, föreläsningar etc.

Annica Wallin | Telefon: 0707432398 | E-post: kontakt@annicawallin.se

Design hemsida av Intendit Webbyrå